6 maj 2019 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling ansluter sig till Breakit Impact Challenge

Tidigare under våren tog Mannheimer Swartling med hjälp av externa konsulter ytterligare krafttag i vårt miljöarbete. En genomgripande analys av byråns klimatavtryck kommer att utmynna i en konkret miljö- och klimatstrategi samt tydliga mål. Även möjligheterna att mäta och åtgärda de indirekta effekterna av byråns rådgivning kommer att undersökas. Nu ansluter sig Mannheimer Swartling även till Breakit Impact Challenge - en digital bootcamp som går ut på att göra det nya näringslivet klimatsmart. Konkret innebär Breakit Impact Challenge att byrån kommer att gå igenom fem utbildningssteg med tillhörande utmaningar under 30 dagar.

"I många år har vi prioriterat och kontinuerligt utvecklat vårt miljöarbete, och på senare tid har vi intensifierat våra ansträngningar ytterligare. Självklart antar vi även denna utmaning som en extra motor i vår befintliga satsning", säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

"Hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet. Ett initiativ som detta bygger på det interna engagemang vi ser dagligen, samtidigt som det lyfter klimatfrågan på bredare front. Det vill vi så klart vara en del av", säger Emma Ihre, Head of Sustainability på Mannheimer Swartling.

Här kan du läsa mer om Breakit Impact Challenge.
Här kan du läsa mer om Mannheimer Swartlings satsning för minskad negativ klimatpåverkan.

För mer information vänligen kontakta Jan Dernestam, Managing Partner (+46 709 777 348) eller Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications (+46 709 777 934).