21 januari 2020 - Uppdrag

Loomis förvärvar Nokas Värdehantering i Sverige

Loomis AB har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Nokas Värdehantering AB, ett dotterbolag till Nokas Verdihåndtering AS i Norge.

Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 80 miljoner SEK.

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor.

Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Loomis biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen.