11 maj 2017 - Uppdrag

Kungsleden företrädesemission om 1,6 miljarder kronor

Kungsleden har genomfört en företrädesemission om cirka 1,6 miljarder kronor.

Kungsleden är ett fastighetsbolag med fokus på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtregioner i Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kungsleden biträddes av Mannheimer Swartling under företrädesemissionen.