25 mars 2020 - Uppdrag

KPMG Lettland och Litauen ansluter sig till KPMG Sverige

KPMG:s verksamheter i Lettland och Litauen har anslutit sig till KPMG Sverige. Samgåendet är en del av KPMG:s internationella utveckling med närmare samarbeten och partnerskap. KPMG:s verksamheter i Lettland och Litauen består totalt av cirka 370 anställda som nu knyts närmare den svenska verksamheten.

Mannheimer Swartling och Sorainen (avseende lettiska och litauiska förhållanden) biträdde KPMG Sverige i transaktionen.