6 oktober 2020 - Uppdrag

Juniper Networks har för avsikt att förvärva Netrounds

Juniper Networks, ett bolag noterat vid New York Stock Exchange och ledare inom säkra AI drivna nätverk, har ingått en avtal om att förvärva Netrounds, en mjukvarubaserad aktivt test och verifierings plattform för fasta och mobila nätverk under hela livscykeln.

Netrounds, grundat 2007 i Luleå, kommer att förstärka Junipers automatiserade WAN lösningar och ytterligare förenkla driften för tjänsteleverantörerna samt säkerställa en positiv upplevelse hos slutkunden. Det villkorade förvärvet förväntas stänga under fjärde kvartalet 2020.

Juniper Networks rådgavs av Mannheimer Swartling och GTC Law Group i transaktionen.