22 maj 2018 - Uppdrag

JCE Group och Cargotec låter BRUKS och Siwertell gå ihop för bildandet av ett joint venture inom torrlasthantering

JCE Group och Cargotec, noterat på Nasdaq i Helsingfors, har bildat ett joint venture avseende BRUKS Siwertell Group. Bolaget blir specialiserat inom torrlasthantering och har tillskapats genom att verksamheterna i BRUKS och Siwertell har slagits ihop. JCE Invest är majoritetsägare med ett ägande om 52 % i det sammanslagna BRUKS Siwertell Group. Cargotec äger resterade 48 % av aktierna.

Transaktionen har genomförts genom att JCE Invest tillskjutit sina aktier i BRUKS Holding AB och Cargotec tillskjutit sina aktier i Siwertell AB, till BRUKS Siwertell Group. BRUKS har en stark position inom torrlasthantering, med fokus på att leverera utrustning för industrier inom bulklasthantering och maskintekniska lösningar, särskilt inriktad på den amerikanska marknaden. Siwertell är också mycket väl positionerad inom torrlasthantering, med fokus på stationära och mobila skeppsavlastare, skeppslastare, mekaniska och pneumatiska conveyorsystem, såväl som lösningar för bulkterminaler, särskilt inriktad på den asiatiska marknaden.

JCE Group rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.