3 juli 2017 - Uppdrag

Impilo etablerar sin första investeringspool

Mannheimer Swartling har rådgivit Impilo i samband med bildandet och den efterföljande etableringen av sin första investeringspool.

Impilo är ett svenskt investeringsbolag med fokus på investeringar inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra relaterade verksamheter. Impilo arbetar med långsiktiga investeringar och har en innovativ och flexibel struktur vilken är avsedd att främja långsiktig tillväxt och värdeskapande. Investerarbasen utgörs i huvudsak av institutionella investerare och det sammanlagda utfästa kapitalet uppgår för närvarande till 3 miljarder kronor.

Impilo rådgavs av Mannheimer Swartling.