4 maj 2018 - Uppdrag

ICA ingår samarbetsavtal med Ocado Group PLC

ICA Gruppen, genom ICA Sverige, har ingått samarbetsavtal med brittiska e-handelsföretaget Ocado Group PLC och kommer att använda bolagets e-handelsplattform och teknologi för högautomatiserade e-handelslager. Avtalet ger förutsättningar för att förbättra ICAs kunderbjudande och effektivisera e-handeln inom livsmedel och på sikt också för fler produktområden. ICA Sverige investerar under åren 2018 - 2022 cirka 600 MSEK i en helautomatiserad e-handelslösning, som inkluderar det brittiska e-handelsföretaget Ocados teknologi och e-handelsplattform särskilt utvecklad för dagligvaror. Projektet kommer att innebära investeringar inom ICA Fastigheter på cirka 500 MSEK.

Ocado har en världsledande e-handelsplattform för dagligvaror och har funnits på den brittiska marknaden sedan år 2000. Sedan tidigare har Ocado samarbetsavtal med andra dagligvarukedjor i Storbritannien, Kanada och Frankrike.

Mannheimer Swartling var rådgivare till Ocado.