19 december 2018 - Uppdrag

Högsta domstolen finner att Konkurrensverket gjort fel som förvägrat Söderberg & Partners rätt till domstolsprövning

I ett pågående ärende hos Konkurrensverket uppkom oenighet rörande vilka handlingar som Konkurrensverket hade rätt att kopiera. Söderberg & Partners, som företräds av Mannheimer Swartling, har drivit frågan om en rätt till prövning i domstol vid sådan oenighet, dvs. av vilka handlingar som Konkurrensverket ska få kopiera. Högsta domstolen slår nu i ett beslut fast att Konkurrensverket gjort fel som genom att agera på visst sätt förvägrat Söderberg & Partners den rätten. Högsta domstolen konstaterar också att Söderberg & Partners har rätt till skadestånd till följd av den felaktiga hanteringen. Konkurrensverket har nu som en följd av processen ändrat sina rutiner för hanteringen i samband med kopiering av handlingar under undersökningar.