1 juni 2017 - Uppdrag

Hemsö säljer portfölj om 35 fastigheter

Hemsö har avyttrat en fastighetsportfölj om 35 fastigheter på olika orter i Sverige till SBB i Norden AB. Det totala försäljningspriset uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.

Fastighetsportföljen omfattar tre äldreboenden, fyra utbildningsfastigheter och 28 övriga fastigheter. Merparten av fastigheterna är belägna i västra och södra Sverige och de största hyresgästerna utgörs av Västra Götalands Läns Landsting och Lunds universitet.

Hemsö rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.