19 juni 2019 - Uppdrag

Green Investment Group förvärvar vindkraftparken Hornamossen

Green Investment Group ("GIG"), Macquarie Groups verksamhet som fokuserar på investeringar i förnyelsebar energi, har förvärvat en hundraprocentig andel i vindkraftparken Hornamossen, från den nordiska vindkraftsutvecklaren OX2.
Hornamossen vindpark, belägen i Habo kommun, ska bestå av 10 Siemens Gamesa turbiner med en kapacitet på 4.3 MW vardera. Byggnationen beräknas påbörja tidigt i juli 2019 och tas i drift Q4 2020. OX2 ska fortsätta att förvalta projektet under konstruktions- och driftsfasen under ett särskilt EPC-avtal.

GIG har nu ingått elförsäljningsavtal för närmare 1 GW landbaserad vindkapacitet i Sverige, vilket motsvarar ungefär 10% av Sveriges totala landbaserade vindkapacitet.

GIG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.