19 december 2016 - Uppdrag

Göteborg Energi och Skövde kommun avyttrar Skövde Biogas till Torran Gas

Göteborg Energi AB och Skövde kommun har ingått avtal med Torran Gas Holding AB, om överlåtelse av Skövde Biogas AB till Torran Gas Holding AB. Överlåtelsen beräknas slutföras i mars 2017.

Skövde Biogas producerar och säljer biogas och biogödsel. Bolaget ägs idag till 51 % av Göteborg Energi och till 49 % av Skövde kommun.

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag. Överlåtelsen sker som ett led i Göteborg Energis beslut om en strategisk fokusering på kärnverksamheten och den lokala marknaden i Göteborg.

Göteborg Energi rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.