19 januari 2017 - Uppdrag

Google förvärvar Limes Audio AB

Google har förvärvat Limes Audio AB. Limes Audio, med kontor i Umeå och Stockholm, tillverkar lösningar som tar bort störande brus, ljudförvrängningar och ekon som kan påverka online video- och telefonkonferenser, vilket förbättrar den sammantagna upplevelsen vid online-möten.

Google biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.