16 februari 2021 - Uppdrag

Fortnox förvärvar Offerta Group AB

Fortnox och Garden Street Marketplaces AB ("GSMP") har ingått ett förvärvsavtal genom vilket Fortnox förvärvar samtliga aktier i Offerta Group AB för 300 Mkr (på kassa- och skuldfri basis och inklusive ett normaliserat rörelsekapital).

Offerta är Sveriges största tjänsteförmedlingsföretag med målet att förenkla för tjänsteföretag att hitta nya kunder och för kunder att hitta bra tjänsteföretag. Under GSMP:s ägande har bolaget utvecklats till dagens marknadsledande tjänsteförmedlare inom 140 olika branscher och med cirka 80 000 förfrågningar från konsumenter årligen.

Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Fortnox bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av aktier till GSMP och att sådant bemyndigande registreras hos Bolagsverket.

Fortnox rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.