3 juni 2020 - Uppdrag

Försäljning av projektfastighet för studentbostäder i Göteborg

Ett lokalt investerarkonsortie har ingått avtal med Offentliga Hus i Norden AB (publ) avseende överlåtelse av ett fastighetsägande bolag med en obebyggd fastighet vid Opaltorget i Göteborg med tillträde den 1 juli 2020.

Fastigheten är en projektfastighet med en avtalad projektentreprenad för uppförande av ca 10 250 kvadratmeter bruttoarea (BTA), huvudsakligen för studentbostäder. Ett 20-årigt blockhyresavtal är tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Hyresvärdet för fastigheten uppgår efter färdigställande till drygt 16 miljoner kronor per år och inflytt beräknas till augusti 2022.

Säljarna rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.