3 juni 2020 - Uppdrag

Financial close för finansiering av nordisk vindkraftsportfölj

Fortum har avyttrat en åttioprocentig andel av sin nordiska vindkraftsportfölj till fonder som rådges av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP). Avyttringen har bland annat finansierats genom senior projektfinansiering som tillhandhålls av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och National Australia Bank (NAB).

Denna komplexa transaktion omfattar vindkraftsparker, både under uppbyggnad och i drift, i tre jurisdiktioner med en mängd olika elhandels- och stödstrukturer, inklusive ett corporate PPA.

Den finansierade portföljen består av de driftsatta vindkraftsparkerna Nygårdsfjellet (32MW, Norge), Ånstadblåheia (50MW, Norge) och Solberg (76MW, Sverige) samt vindkraftsparken Kalax (90MW, Finland) som för närvarande är under byggnation. Vindkraftparken Kalax främjas av ett 12-årigt corporate PPA med Neste avseende 70% av sin produktionsvolym och en premiumtaxa (premium tariff) som tilldelades enligt ett anbud i maj 2019.

SEB och NAB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.