30 januari 2018 - Uppdrag

Euronext har förvärvat InsiderLog AB

Euronext, en ledande pan-europeisk börs, har förvärvat 80% av aktierna i InsiderLog från Serendipity-koncernen. InsiderLog är en Stockholmsbaserad aktör på marknaden för hantering av insiderlistor och liknande regulatoriska krav. Tjänsteerbjudandet baseras i huvudsak på att underlätta sina klienters hantering av insiderlistor och uppställda rapporterings- och informationskrav. InsiderLog har ca 170 klienter på den skandinaviska marknaden, inklusive välkända börsnoterade bolag, banker och advokatbyråer.

Euronext rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.