6 november 2019 - Uppdrag

Ett konsortium bestående av Strawberry Group, Altor och TDR Capital förvärvar Vinggruppens verksamhet

Ett konsortium bestående av Strawberry Group, Altor och TDR Capital har förvärvat Vinggruppens verksamhet, en marknadsledande aktör inom semesterresor med 2 300 anställda. Transaktionen strukturerades som en kombinerad verksamhet- och aktieöverlåtelse genom vilken verksamheten i bolagen inom Thomas Cook Northern Europe koncernen överläts till en ny legal struktur i samband med att de säljande bolagen försattes i konkurs.

Mannheimer Swartling företrädde DNB Bank i transaktionen. DNB Bank hade en viktig roll i transaktionen och har därutöver även försett den nyetablerade gruppen med finansiering.