12 januari 2018 - Uppdrag

Eolus Vind säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital

Eolus Vind har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindkraftparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 Vestas V136 3,8 MW vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen uppgår till EUR 264 miljoner.

Transaktionen omfattar en försäljning av samtliga aktier i projektbolagen som äger rättigheterna till vindkraftparkerna. Eolus Vind kommer att uppföra båda vindkraftparkerna. Kråktorpet består av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW och blir föremål för projektfinansiering. Nylandsbergen består av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindkraftparkerna kommer att driftsättas under 2019.

Som en del i transaktionen har parterna kommit överens om att Eolus Vind skall leverera tekniska och administrativa tjänster under sju år i förhållande till båda vindkraftparkerna.

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus Vind skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus Vind medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som finns i Sverige. Eolus Vinds B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Aquila Capital grundades 2001 och tillhandahåller institutionella investerare över hela världen alternativa investeringslösningar inom fastigheter, finansiella och privata marknader. Aquila Capital är en reglerad alternativ fondförvaltare (AIFM). Aquila Capital har 6,1 miljarder euro i förvaltat kapital (per december 2016).

Eolus Vind rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.