6 november 2019 - Uppdrag

Eneo bygger Sveriges största solcellspark

Eneo och Swedbank har ingått avtal om att bygga en solcellspark. Parken, som kommer att vara belägen utanför Linköping, blir Sveriges största och kommer att producera lika mycket el som 2300 villor gör av med på ett år.
I energiköpsavtalet har finansiering, plats och storlek konkretiserats. Markområdet som finns strax norr om Linköping kommer börja förberedas inom kort. Första solpanelerna sätts upp i mars 2020 och i juni 2020 ska parken vara helt klar för att börja producera solel.

Eneo äger parken och ansvarar för etablering och underhåll och Infranode, som specialiserar sig på infrastrukturinvesteringar i Norden, finansierar solcellsparken. Markområdet för parken är ungefär 13 hektar och ägs av Tekniska verken.

Eneo rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.