20 december 2017 - Uppdrag

E.ON har avyttrat E.ON Lokala Eneriglösningar till Adven Sweden

E.ON Lokala Eneriglösningar äger och driver väl etablerad fjärrvärmeverksamhet i södra och centrala Sverige. Dessutom har bolaget flera lokala energilösningar i samma områden.

E.ON rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.