8 november 2018 - Uppdrag

Diaverum förvärvar PZU Diamed Macedonia

Diaverum träder in på den makedonska marknaden genom förvärvet av PZU Diamed Macedonia. Detta är en av de största investeringarna från Sverige sedan Makedonien blev en självständig stat för tjugosju år sedan.

PZU Diamed Macedonia har sedan 2014 drivit nio dialyskliniker, efter att ha tilldelats en av två lotter i en offentlig upphandling. Kontraktet har en varaktighet på tjugo år och varar till 2034. PZU Diamed Macedonias tidigare ägare kommer efter förvärvet att fortsätta som landschef i Makedonien.

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och den största oberoende tjänsteleverantören i Europa. Diaverums erfarenhet av njursjukvård sträcker sig tillbaka tjugofem år i tiden, då den första dialysklinken i vad som nu är Diaverum etablerades. Sedan dess har Diaverum legat i framkant vad gäller tillhandahållande av njursjukvård. Verksamheten omfattar för närvarande 18 länder och patientbasen omfattar mer än 33 000 personer.

Diaverum rådgavs av Mannheimer Swartling, som biträddes av den lokala advokatbyrån Polenak Law Firm.