8 november 2017 - Uppdrag

Consilium emitterar hybridobligationer om 200 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har den 25 oktober 2017 genomfört en emission av  hybridobligationer om 200 miljoner kronor med en evig löptid till en rörlig kupongränta om 6,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Enligt villkoren för hybridobligationen har Consilium möjlighet att emittera ytterligare hybridobligationer upp till 200 miljoner kronor.

Transaktionen mottogs mycket väl och attraherade ett stort intresse bland nordiska investerare och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1000 anställda och omsätter 1.700 miljoner kronor.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium och arrangör för emissionen.

Consilium rådgavs av Mannheimer Swartling.