4 oktober 2018 - Uppdrag

Castellum uppför ny domstolsbyggnad i Malmö

Castellum ska uppföra en ny domstolsbyggnad i Malmö efter att regeringen har givit sitt godkännande till att Domstolsverket tecknar ett tjugoårigt hyresavtal för en samlokalisering av Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten och Hyresnämnden. Förhyrningen omfattar cirka 23 000 kvadratmeter.

Den blivande byggnaden har ritats av Henning Larsen Architects och kommer med sina tolv våningar och en uthyrningsbar area om ca 27000 kvadratmeter att bli ett landmärke i Malmös nya stadsdel Södra Nyhamnen. Byggstart är planerad till andra halvåret 2019 och byggnaden beräknas var klar för inflyttning under 2021.

Castellum biträds av Mannheimer Swartling i projektet.