8 januari 2020 - Uppdrag

Castellum slutreglerar förvärvet av Säve flygplats

Castellum och Serneke har kommit överens om att Castellum i förtid ska fullfölja sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling för Säve flygplats. Det sker genom att erlägga ett engångsbelopp om 300 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 60 miljoner kronor.

Överenskommelsen ger Castellum fullt förfogande över ett utvecklingsområde på 3 miljoner kvm mark och innebär även att Castellum utökar sitt ägande på Säve med 200 000 kvm mark, samt övertar ansvaret för sanering av eventuella föroreningar.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med slutregleringen.