17 december 2020 - Uppdrag

Castellum säljer Högskolan i Halmstad

Castellum har avyttrat fastigheterna Fanborgen 3 samt del av Fanan 39 i högskoleområdet i Halmstad. Köpare är Intea Fastigheter som med förvärvet ökar sitt bestånd i området. Den totala uthyrningsbara arean är 36 376 kvadratmeter. Försäljningspriset uppgår till 714 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om ca 16 Mkr.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde uppgående till 98 miljarder kronor. Castellum verkar i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.