14 januari 2019 - Uppdrag

Castellum köper Säve flygplats

Castellum har ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats.Tillträde skedde den 21 december 2018.

Området har pekats ut som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg, och möjliggör byggnation av omfattande logistik- och produktionsanläggningar. Den nuvarande flygverksamheten kommer att pågå som tidigare. Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg.

Serneke är preferred partner till Castellum, och kommer fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla flygplatsen mot en ny detaljplan.

I transaktionen ingår sammanlagt fem angränsande fastigheter innehållande ett större antal byggnader samt cirka tre miljoner kvadratmeter mark. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor, varav 750 miljoner kronor erlagts vid tillträdesdagen, och resterande likvid erlägges tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov, där en bortre tidsgräns är 2030. Nivån på tilläggsköpeskillingarna är beroende av byggbar yta och maximal tilläggsköpeskilling beräknas i nuläget till cirka 1 miljard kronor.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen