3 februari 2017 - Uppdrag

Castellum fullföljer försäljning till Diös om 4,5 miljarder kronor

Efter Castellums förvärv av Norrporten – den näst största fastighetsaffären i Sverige genom tiderna – aviserade Castellum att försäljningar skulle genomföras för att finansiera förvärvet av Norrporten. För fullföljandet av detta tecknade Castellum under hösten 2016 överlåtelseavtal för försäljningen av en större fastighetsportfölj uppdelad i fyra transaktioner och till ett sammanlagt försäljningspris om drygt 5, 7 miljarder kronor.

Den största av de fyra transaktionerna avser försäljningen av tio fastigheter i Sundsvall, 13 fastigheter i Umeå och nio fastigheter i Luleå till Diös Fastigheter AB. Försäljningspriset uppgick till 4,5 miljarder kronor, efter avdrag av bedömd uppskjuten skatt om cirka 100 miljoner kronor. Överlåtelseavtal tecknades den 21 november 2016 och frånträdet genomfördes, efter godkänd företrädesemission och sedvanlig konkurrensprövning hos Konkurrensverket, den 1 februari 2017.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.