17 november 2020 - Uppdrag

Castellum förvärvar Lindström Invest

Castellum har genomfört ett förvärv av den finska fastighetskoncernen Lindström Invest. I förvärvet ingår fem kontorsfastigheter i Helsingfors med en samman­lagd uthyrningsbar area om cirka 36 000 kvm och en förvaltningsorganisation. Förvärvspriset uppgår till 150 MEur inklusive omkostnader om 7 MEur, varav 81 MEur betalas via apport­emission och resterande utgör övertagande av skuld.

Transaktionen genomförs som en apportemission, innebärande att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Lindström Invest mot erhållande av 4 061 745 nyemitterade aktier i Castellum till en teckningskurs om 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om cirka 827 Mkr.

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastigheternas värde uppgår till 98 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen och i samband med apport­emis­sionen.