7 maj 2020 - Uppdrag

Castellum beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat om återköp av egna aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020. Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm och av högst så många aktier så att bolaget innehar tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.

Castellum biträddes av Mannheimer Swartling i samband med styrelsens beslut om återköp av egna aktier.