20 mars 2019 - Uppdrag

CapMan säljer Maintpartners verksamhet i Finland, Estland och Polen

Det finska investeringsbolaget CapMan säljer Maintpartners verksamhet i Finland, Estland och Polen till drift- och underhållsbolaget Caverion. Maintpartner är ett av de ledande bolagen i norra Europa inom underhåll och drift av produktions- och energianläggningar, med verksamhet i Finland, Sverige, Estland och Polen. Affären omfattar inte Maintpartners svenska verksamhet, som kommer avskiljas innan affären stänger. Affären är villkorad av konkurrensgodkännande.

Mannheimer Swartling agerade som CapMans svenska rådgivare i transaktionen, vid sidan av den finska advokatbyrån Avance Attorneys.