2 maj 2017 - Uppdrag

Capio vinner i domstol mot Konkurrensverket

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit Konkurrensverkets talan om att Capio S:t Görans sjukhus, Sveriges enda privat drivna akutsjukhus, skulle ha ingått ett konkurrensbegränsande avtal i anslutning till en upphandling av medicinska tjänster. Domstolens dom är ett viktigt bidrag till läran om konkurrensbegränsande avtal, och innebär ett klargörande av under vilka förutsättningar ett avtal ska, utan att någon analys av avtalets effekter på marknaden behöver göras, anses konkurrensbegränsande redan till sin natur (ett avtal med konkurrensbegränsande syfte). Domstolen accepterade Capios argument att utrymmet för att fastställa att ett avtal är konkurrensbegränsande till sitt syfte är strängt begränsat. Några faktiska konkurrensbegränsande effekter till följd av det aktuella avtalet hade inte visats och Capio frikändes således och tillerkändes full ersättning för sina kostnader.

Capio företräddes av Mannheimer Swartling.