18 januari 2021 - Uppdrag

Capio genomför tilläggsförvärv

Capio har förvärvat IM Röntgendiagnostik och Norrlandskliniken.

Genom förvärvet av IM Röntgendiagnostik får Capio Movement en fullserviceenhet med datortomografi, ultraljud, röntgen och moderna MR-kameror och den enda privata vårdgivaren i Halland som erbjuder radiologisk diagnostik. Capio Movement är en del av Capio Ortopedi och är en av Sveriges ledande ortopediska specialistkliniker med verksamhet inom ortopedi, reumatologi och radiologi.

Capio Närsjukvård har förvärvat Norrlandskliniken i Umeå, med tillhörande dotterbolag, som bedriver hälsocentral, företagshälsa och specialistklinik inom ramen för samma verksamhet. Förvärvet av Norrlandskliniken förstärker Capios befintliga närvaro och medicinska vårdutbud i norra Sverige. Efter förvärvet kommer Capio att ha två primärvårdsenheter i Umeå med sammanlagt fler än 30 000 listade patienter. Totalt kommer affärsområdet Capio Närsjukvård att erbjuda vård vid över 100 platser spridda över tolv svenska landsting/regioner. Totalt har dessa mottagningar över 900 000 listade patienter.

Capio rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.