26 april 2017 - Uppdrag

Capio förvärvar Globen Ögonklinik

Capio har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Globen Ögonklinik genom moderbolaget PanSyn Sweden AB (transaktionen är villkorad av godkännande från Stockholms läns landsting). Kliniken är specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbjuder avancerade ögonbehandlingar, inklusive starroperationer, linsbyten (RLE) och laserbehandlingar. Globen Ögonklinik erbjuder ögonbehandlingar vid två enheter som är lokaliserade i de södra delarna av Stockholm och som årligen utför cirka 36.000 konsultationer och 4.600 operationer. Kliniken tar emot både offentligt och privat finansierade patienter, men dess främsta fokus är att vara ett stöd för det offentliga sjukvårdssystemet.

Globen Ögonklinik kommer att integreras i Capio Medocular som är del av affärsområdet Capio Specialistkliniker. Capio Medocular startades 1986 och är idag ett av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag, specialiserat på allmän ögonmedicin, gråstarrkirurgi och behandling av optiska synfel.

Capio-koncernen är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2016 tog Capios 12.435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 14.069 MSEK. Capio AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Capio företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.