27 mars 2019 - Uppdrag

Camurus har genomfört en företrädesemission om cirka 403 miljoner kronor

Camurus har genomfört en nyemission av aktier om cirka 403 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Camurus har rådgivits av Mannheimer Swartling i företrädesemissionen.