3 juli 2020 - Uppdrag

Camurus AB har genomfört en riktad nyemission om 300 miljoner kronor

Camurus har genomfört en riktad nyemission om 300 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare genom ett s.k. accelererat book building-förfarande.

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Camurus aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Camurus biträddes av Mannheimer Swartling i samband med emissionen.