12 februari 2019 - Uppdrag

Bonnier och Amedia förvärvar MittMedia

Bonnier och Amedia har förvärvat MittMedia, en svenskt mediekoncern och ägare till 28 lokaltidningar. Amedia kommer att äga en minoritetsandel om 20 % i MittMedia.

Bonnier är ägare till några av Nordens ledande medieföretag och Amedia är Norges största utgivare av lokaltidningar.

Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande.

Amedia rådgavs av Wikborg Rein och Mannheimer Swartling.