8 juli 2019 - Uppdrag

Bite och Tele2 ingår avtal om nätdelning

Den baltiska telekomoperatören Bite och den svenska telekomoperatören Tele2 har nått en överenskommelse om att etablera ett joint venture för delning av nätverk i Lettland och Litauen. Samarbetet innebär delning av infrastruktur för existerande nätverk, delning av spektrumlicenser samt gemensam utrullning av framtida 5G-nätverk. Genom samarbetet avser man kunna öka kapaciteten och täckningen för lettiska och litauiska konsumenter och samtidigt kunna reducera operationella omkostnader och energiförbrukning. Målsättningen är att optimera existerande nätverk och bygga ut 5G-infrastruktur i Lettland och Litauen snabbare, mer kostnadseffektivt och med bättre täckning och resultat.

Bite företräddes av Mannheimer Swartling i processen.