20 december 2018 - Uppdrag

BAMA förvärvar Saba Fresh Cuts från Dole

BAMA International AS har ingått avtal med Dole Food Company, Inc om köp av samtliga aktier i Saba Fresh Cuts AB och Saba Fresh Cuts Oy. Transaktionen är beroende av EU kommissionens godkännande.

Saba Fresh Cuts, med tillverkningsfabriker i Helsingborg och Espoo, producerar tvättade och färdigförpackade sallader och grönsaker, som säljs inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Baltikum. BAMA är Norges ledande distributör av högkvalitativ färsk frukt och färska grönsaker.

BAMA rådgavs av advokatbyråerna Thommessen, Dittmar & Indrenius (avseende finska förhållanden) och Mannheimer Swartling (avseende svenska förhållanden) i transaktionen.