8 juni 2018 - Uppdrag

Avyttring av Svensk Hypotekspension AB till Nordax Bank AB (publ)

Svensk Hypotekspensions ägare har ingått avtal om att avyttra aktierna i bolaget till Nordax Bank. Transaktionen förutsätter relevanta myndigheters godkännande.

Svensk Hypotekspension är den enda svenska aktören inom marknaden för kapitalfrigöringskrediter för äldre. Svensk Hypotekspensions låneportfölj uppgår till 3,6 miljarder kronor, och samtliga krediter har så kallad skuldfrigaranti, innebärandes att en kund inte kan vara skyldig Svensk Hypotekspension ett belopp överstigande värdet på en ställd säkerhet. Nordax Bank är en svensk nischbank som erbjuder konsumentkrediter och inlåning. Nordax Banks låneportfölj uppgår till 13,5 miljarder kronor, innefattandes bolån och blancolån.

Svensk Hypotekspensions aktieägare rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen.