12 juli 2019 - Uppdrag

Amgen Inc. förvärvar Nuevolution AB (publ)

Amgen Inc offentliggjorde den 8 juli 2019 att bolaget genomför sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB (noterat på Nasdaq Stockholm). Erbjudandet accepterades av aktieägare representerande 97,6 % av totalt antal aktier och röster i Nuevolution. Det totala värdet av erbjudandet uppgick till cirka 1 610 MSEK.

Nuevolution, som har sitt huvudkontor i Köpenhamn, är ett bioteknikföretag inom plattformar för småmolekylär läkemedelsupptäckt. Nuevolution för samman dess egenutvecklade plattform och program med läkemedels- och bioteknikföretag för att söka framtida nytta för patienter som är i behov av nya mediciniska behandlingsalternativ.

Amgen Inc. är ett världsledande bioteknik med en vision djupt rotad i innovativ vetenskap. Amgen verkar för att frigöra biologins potential för patienter som lider av allvarliga sjukdomar, genom att upptäcka, utveckla, framställa och leverera innovativa humanläkemedel.

Amgen Inc. rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med budet.