18 februari 2020 - Uppdrag

Ambia Trading Group AB förvärvar Teknikmagasinet Sweden AB

Ambia Trading Group AB har förvärvat huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet Sweden AB, som försattes i konkurs den 15 januari 2020. Förvärvet omfattar bolagets lager och inventarier, aktierna i det helägda norska dotterbolaget med 35 butiker, och en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden med ca 50 butiker i Sverige.

Ambia Trading Group AB företräddes av Mannheimer Swartling i förvärvet.