3 juli 2017 - Uppdrag

Adelis Equity Partners investerar i AddPro

Adelis Equity Partners har investerat i AddPro. AddPro bedriver verksamhet inom IT-området, Säker & Effektiv IT, och är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Verksamheten beräknas 2017 närma sig en omsättning på ca 300 MSEK med god lönsamhet och sysselsätta ca 200 anställda specialister varav ca 170 är tekniska konsulter som är verksamma i något av bolagets två affärsområden.

Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. Adelis förvärvar lite mer än hälften av aktierna i AddPro, medan grundarna och ledningen kommer att fortsätta äga en stor del av bolaget.

Ägarna av AddPro rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.