24 januari 2020 - Uppdrag

Accent Equity investerar i Global Attractions SPI

Mannheimer Swartling har biträtt investeringsfonden Accent Equity 2017 L.P. i dess förvärv av en majoritet av aktierna i Global Attractions SPI från dess grundare och ledning. Företagets VD och andra nyckelpersoner kommer att återinvestera och fortsätta utveckla koncernen i nära samarbete med Accent Equity.

Global Attractions SPI är Europas marknadsledare inom utrustning för inomhuslekplatser och andra fritidsrelaterade aktiviteter och erbjuder nyckelfärdiga tjänster från konceptutveckling och design till produktion och installation. Koncernen är verksam i femton länder och har en bred distributionsbas i tolv länder som tillsammans täcker fem kontinenter. Efter att ha vuxit i genomsnitt ca 12% per år sedan 2015 omsätter koncernen nu cirka 330 miljoner kronor globalt med en kundbas som inkluderar operatörer av Family Entertainment-center, hotell, flygplatser och restauranger.