10 januari 2020 - Uppdrag

Accent Equity har sålt San Sac Group

Investeringsfonden Accent Equity 2012 L.P. och minoritetsägare har sålt 100% av aktierna i San Sac Group, en ledande leverantör av produkter och tjänster för sortering, förvaring och komprimering av avfall i Skandinavien, och en världsledande tillverkare av maskiner för avfallskomprimering, till Sulo SAS, en tillverkare och distributör av produkter och tjänster avseende containerisering av avfall, främst verksamt i Frankrike och resten av Västeuropa. San Sac Group är verksamt genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Polen, Japan och USA samt genom distributörer i ytterligare 30 länder.

Accent Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som slutfördes efter sedvanligt godkännande från ryska konkurrensmyndigheten.