11 oktober 2019 - Uppdrag

Accent Equity 2017 L.P förvärvar Scandinavian Cosmetics Group Holding AB

Investeringsfonden Accent Equity 2017 L.P. har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i Scandinavian Cosmetics Group Holding AB från den tyska investeringskoncernen Aurelius.

Scandinavian Cosmetics Group är ett nordiskt marknadsledande bolag som är verksamt inom high-end smink, dofter, hud- och hårvård samt andra skönhetsprodukter. Under 2018 hade koncernen nettointäkter som uppgick till över 1 miljard SEK.

Accent Equity är en av investeringspionjärerna i Norden med ambitionen att utveckla sina portföljbolag till att bli ledande i Norden, Europa eller världen genom hållbar utveckling av bolagens verksamhet samt genom strategisk positionering.

Transaktionen är villkorad av ett godkännande från konkurrensmyndigheter och tillträde är planerat att ske under det fjärde kvartalet 2019.

Accent Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.