7 december 2016 - Uppdrag

Accedo har förvärvat samtliga aktier i Digiflare

Accedo Invest AB har förvärvat samtliga aktier i Digiflare, Inc. Digiflare, Inc. har huvudkontor i Kanada och är en ledande tillhandahållare av tjänster rörande användarupplevelser för onlinevideo. Digiflare, Incs ledande befattningshavare tillika säljare kommer att få ledande befattningar inom den sammanslagna organisationen, jämte Accedos nuvarande ledning.

Den sammanslagna organisationen har global räckvidd och kommer att vara en ledande leverantör av videotjänster.

Mannheimer Swartling har tillsammans med Blakes i Toronto agerat rådgivare åt Accedo och deras majoritetsägare SEB Private Equity Opportunity Fund III i transaktionen.