5 december 2018 - Uppdrag

AAK har etablerat ett svenskt MTN-program och emitterat obligationslån om 1,1 miljarder kronor

AAK AB (publ) har etablerat ett svenskt SEK 4 miljarder Medium Term Note-program. AAK har under programmet möjlighet att emittera obligationslån (s.k. medium term notes) denominerade i EUR och SEK på kapitalmarknaden.

AAK har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1,1 miljarder med en löptid om tre år under Medium Term Note-programmet. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att bredda AAK:s finansieringsbas och till allmänna verksamhetsändamål. AAK kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och bolagets huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 20 länder och fler än 3 400 anställda. AAK:s nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2017 till SEK 26,4 miljarder.

AAK rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med etableringen av Medium Term Note-programmet.