I fokusStrategisk spjutspets

Läs hela artikeln

"Väldigt få människor passar in i en given mall"

Intervju med Per Josefson, Partner i verksamhetsgruppen Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt.
Från Mannheimer Swartlings Hållbarhetsredovisning 2016.

Fortsätt läsa

När rådgivaren blir utredare

Det tar lång tid att bygga upp ett förtroendekapital hos kunder, anställda och aktieägare. Men det går fort att reducera eller till och med förbruka det. Det vet Telia Company, Swedbank, Nordea, SCA, och en rad andra bolag.

Fortsätt läsa

För Kina i Sverige

Kina flyttar fram sina positioner som internationell investerare. De senaste åren har de kinesiska direktinvesteringarna i Sverige tredubblats och väntas fortsätta öka.

Fortsätt läsa

Volatila spelregler för internationell handel

Den internationella handeln med Ryssland och Iran är just nu en brännande fråga. EU:s och USA:s sanktioner mot de bägge länderna har stor betydelse för flera svenska bolag.

Fortsätt läsa

Effektiv tvistlösning genom evolution

Snabbare avslut och internationellt accepterade domar. De här är några av anledningarna till att skiljeförfarande är det vanligaste sättet för att lösa affärstvister. Men eftersom internationella skiljeförfaranden baseras på best practice, snarare än nedskrivna lagar och regler, krävs att juristerna som arbetar inom området är både erfarna och ständigt uppdaterar sina kunskaper. "Det är parterna, snarare än reglerna, som avgör hur tvisten ska hanteras", säger Kristoffer Löf, verksam inom Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning.

Fortsätt läsa

Nya EU-regler stärker skyddet av personuppgifter

Höga bötesbelopp – upp till fyra procent av den globala omsättningen – hotar företag som bryter mot EU:s nya regler om behandling av personuppgifter. "Det här är en omvälvande förändring av reglerna som omfattar alla företag inom EU, liksom företag i resten av världen som säljer varor och tjänster till personer bosatta inom EU", kommenterar Erica Wiking Häger, ordförande för Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management.

Fortsätt läsa

En gemensam digital marknad inom EU – mycket kan hända

EU-kommissionen har pekat ut arbetet med en gemensam digital inre marknad som en av sina tio främsta prioriteringar. Kommissionen förväntar sig att en gemensam digital inre marknad kan komma att bidra med 415 miljarder euro per år till EU:s ekonomi och skapa hundratusentals nya jobb. Arbetet med den gemensamma digitala inre marknaden innefattar en rad olika områden. Bland de åtgärder som kommissionen överväger ingår en reform av upphovsrätten och inskränkningar i möjligheten att geoblockera tillgång till varor och tjänster på utländska webbplaster.

Fortsätt läsa

Årsrapport 2015

Mannheimer Swartling har i många år varit Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Under 2015 bekräftades vår position genom att vi anlitades i några av årets största och mest komplexa affärer och tvister inom ett brett spann av branscher samt genom nya utmärkelser.

Fortsätt läsa

Hållbarhet i företagsöverlåtelser

I takt med att hållbarhet har klättrat högre upp på agendan i styrelserum och ledningsgrupper har fokus på hållbarhetsfrågor ökat även vid överlåtelser av företag och verksamheter.

Fortsätt läsa

Stockholm - energitvisternas huvudstad

USA är på väg att förvandlas från nettoimportör till nettoexportör av energi. OPEC:s och Rysslands dominans inom olje- och gasproduktion utmanas. Tyskland stänger sina kärnkraftverk. Bioenergin är på frammarsch, liksom sol-, vind- och vågkraft. Allt detta leder till att den internationella energimarknaden är på väg att snabbt stöpas om. I dess spår blossar energitvisterna upp – och Stockholms position som högsäte för avgörande av dessa tvister har befästs.

Fortsätt läsa

Bygget av neutronmikroskop i Lund tar fart efter miljötillstånd

Efter decennier av förberedelser sattes spaden i marken i september 2014 för bygget av ett av världens mest avancerade neutronmikroskop, ESS – European Spallation Source. När anläggningen utanför Lund tas i drift 2023 väntas den locka tusentals forskare varje år från hela världen som söker svar på komplexa frågor om materials uppbyggnad. ”Det kan till exempel handla om varför en viss typ av limfog släpper från flygplansvingen eller hur ett protein samverkar med ett läkemedel”, berättar Patrik Carlsson, Associate Director for Operations på ESS.

FORTSÄTT LÄSA

"Viktigare lära elever kodning än korsstygn om Sverige ska behålla teknikförsprånget"

Hemdatorreformen och dåligt väder. Det här är några av förklaringarna som anges varför just Stockholm har seglat upp som världens näst hetaste tekniknav, endast slaget av Silicon Valley. Men om vi ska fortsätta producera framgångssagor som Spotify, Mojang och Klarna måste fler flickor intressera sig för teknik – och programmering och kodning bli lika obligatoriskt på schemat som matematik och engelska, enligt bolagen.

Fortsätt läsa

Hållbarhetsredovisning 2014

I vår årsrapport har vi rapporterat om våra framgångar under 2014. Vi har varit rådgivare i de största och mest komplexa ärendena och vi har etablerat nya affärsområden. Vi fortsätter vårt fokus på kvalitet och att alltid eftersträva att överträffa klienternas förväntningar.

Fortsätt läsa

Mannheimer Swartling på resa i Moçambique med SOS Barnbyar

”Om vi med trovärdighet ska kunna ge klienterna råd i frågor som rör hållbarhet är det viktigt att veta vad vi talar om. Det är också viktigt att själv vara engagerad. Den här resan bidrog både till ökad kunskap om en region där ett antal av våra klienter är verksamma – och en vilja att inspirera fler att engagera sig för utsatta barn.”

Fortsätt läsa

Corporate Sustainability and Risk Management – en ny verksamhetsgrupp

”Hållbarhetsfrågor får en allt mer central plats i företagens strategiarbete i takt med ökade insikter om frågornas betydelse för långsiktig lönsamhet, riskhantering och som värdeskapande verktyg. Det innebär också att vi ser en ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning inom hållbarhetsområdet.”

Fortsätt läsa

Revansch för Helsingfors i Mannheimer Swartling Vis Arbitration Pre-moot

Efter att ha kommit tvåa med knapp marginal under två år i följd fick Helsingfors universitet äntligen revansch.

”IKEA och Mannheimer Swartling bevis för att kunskapsöverföring skapar framgång”

Två sinsemellan olika företag som har insett vikten av att främja en kultur av kunskapsöverföring för att skapa hållbar framgång är IKEA och Mannheimer Swartling.

Fortsätt läsa

”Avfluffa hållbarhetsfrågorna”

”Hållbarhetsfrågorna måste avfluffas. Det handlar inte om att vara god, utan  om riskhantering, långsiktig överlevnad och lönsamhet. Om företaget inte har en tydlig policy när det gäller till exempel anti-korruption och ser till att den följs, riskerar det att bryta både mot lokal lagstiftning och FN:s riktlinjer”. Det säger Parul Sharma, människorättsjurist och rektor för CSR Sweden.

Fortsätt läsa

Det går inte att delegera bort ansvaret

Mutor, kemikalieanvändning eller utnyttjande av arbetskraft. Ansvaret för hur ett företags lokala organisationer hanterar verksamheten vilar alltid på koncernledningen - eftersom effekterna i slutändan inte bara påverkar varumärket, utan också resultatet. I en seminarieserie under 2013 belyste Mannheimer Swartlings vikten av att lyfta frågor som rör korruption och efterlevnad till en strategisk nivå – och att inte delegera bort ansvaret.

Fortsätt läsa