AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

Visa alla

  • 4 mars 2020
    Legala följder av Covid-19-viruset

    Den pågående spridningen av Covid-19-viruset påverkar mångas hälsa och liv. Spridningen kan också få legala följder, bland annat möjligheten att åberopa force majeure-klausuler och andra extraordinära grunder för befrielse av åtaganden i befintliga avtal...

  • 13 februari 2020
    Mannheimer Swartlings årsrapport 2019

    2019 var ett händelserikt år. Geopolitisk oro, digitaliseringen och den pågående omställningen till en mer hållbar värld har fortsatt och fortsätter att påverka oss alla – som yrkesarbetande, privatpersoner, samhällsmedborgare, rådgivare och beslutsfatta...

Visa alla

Visa alla