AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

 • 12 januari 2018
  Eolus Vind säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital

  Eolus Vind har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindkraftparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 Vestas V136 3,8 MW vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen uppgår till...

 • 29 december 2017
  SAAB AB (publ) har förvärvat GKN Aerospace Applied Composites AB

  SAAB AB (publ) har förvärvat GKN Aerospace Applied Composites AB. GKN Aerospace Applied Composites AB är baserat i Linköping och är en ledande leverantör av avancerade kompositkomponenter. SAAB AB (publ) rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktion...

Visa alla

 • 23 november 2017
  Mannheimer Swartling väljer nya partners

  Mannheimer Swartling är glada att kunna meddela att Azadeh Razani, Joel Mårtensson och Niklas Hagbard har valts till nya partners på byrån med verkan från och med den 1 januari 2018. "Det är med stor glädje och stolthet vi tillkännager valet av tre...

 • 22 november 2017
  Mannheimer Swartling utser Klas Eklund till byråns första Senior Economist

  Mannheimer Swartling anställer från årsskiftet Klas Eklund som Senior Economist. Klas kommer att bistå byrån och dess klienter med strategisk rådgivning avseende svenska och internationella frågor kopplade till näringslivets långsiktiga utveckling och de...

Visa alla

 • 3 januari 2018
  Report – Challenging State-Sponsored Economic Espionage under International Law

  This report first reviews the term 'economic espionage', and thereafter provides an overview of how, if at all, economic espionage could be challenged under international law and international trade law rules under the WTO. The report then further describ...

 • 15 december 2017
  Nyhetsbrev Fasta Affärer, december 2017

  Svenska myndigheters säkerhetsskydd har varit ett återkommande tema i samhällsdebatten under året. För fastighetsbranschen är en fråga hur myndigheters säkerhetsskydd vid lokalhyra ska hanteras. Det finns enligt Ekonomistyrningsverkets statistik över...

Visa alla

 • 4 augusti 2017
  "Väldigt få människor passar in i en given mall"

  Intervju med Per Josefson, Partner i verksamhetsgruppen Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt.Från Mannheimer Swartlings Hållbarhetsredovisning 2016. Vad gör du som advokat inom immaterialrätt?Immaterialrätten utgörs av de legala spelreglerna för bla...

 • 2 augusti 2017
  När rådgivaren blir utredare

  Det tar lång tid att bygga upp ett förtroendekapital hos kunder, anställda och aktieägare. Men det går fort att reducera eller till och med förbruka det. Det vet Telia Company, Swedbank, Nordea, SCA, och en rad andra bolag. Förtroendefrågan är nu inget so...

Visa alla