AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

Visa alla

  • 18 juni 2019
    Mannheimer Swartling i Almedalen

    Mannheimer Swartling deltar i ett flertal seminarier och rundabordssamtal i Almedalen den 30 juni-7 juli 2019. Ett urval av de ämnen som kommer att tas upp är: klimatet och andra hållbarhetsfrågor, skatter, bostadsmarknaden samt främjandet av svensk konk...

  • 5 juni 2019
    Fredrik Morawetz disputerar i avtalsrätt

    Den 28 maj 2019 disputerade Fredrik Morawetz vid Lunds universitet på en doktorsavhandling i avtalsrätt. Avhandlingen har titeln Avbrutna upphandlingar och behandlar ansvarsfrågor i offentliga upphandlingar både ur ett EU-rättsligt och ett nationellt per...

Visa alla

Visa alla