AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

  • 3 juli 2020
    Camurus AB har genomfört en riktad nyemission om 300 miljoner kronor

    Camurus har genomfört en riktad nyemission om 300 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare genom ett s.k. accelererat book building-förfarande. Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på ut...

  • 1 juli 2020
    Altor investerar i OX2

    Altor Fond V har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB. Altor ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och driva omställningen mot förnybar energi i Europa. Grundarna, genom Peas Industrie...

Visa alla

Visa alla

Visa alla